Informacje o studiach artystycznych

Liczba kobiet na studiach artystycznych

dział: studia artystyczne


Liczba kobiet na studiach artystycznych, tabela:

rok liczba kobiet
Rok akademicki 2004/2005 9 226
Rok akademicki 2005/2006 9 577
Rok akademicki 2006/2007 9 167
Rok akademicki 2007/2008 9 539
Rok akademicki 2008/2009 9 855
Rok akademicki 2009/2010 10 231
Rok akademicki 2010/2011 10 436
Rok akademicki 2011/2012 10 854
Rok akademicki 2012/2013 11 127
Rok akademicki 2013/2014 11 157
Rok akademicki 2014/2015 11 322
Rok akademicki 2015/2016 11 305


źródło: GUS

Przegląd uczelni w Polsce
WSEiTszczecin_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW w nocy
miniatura
Polityka Prywatności